top of page

Het Consult

Eerste consult

Omdat bij de behandeling de hele mens centraal staat, neemt een eerste consult bij een klassiek homeopaat al gauw anderhalf uur in beslag. Deze tijd is nodig om een inventarisatie te maken van de gehele gezondheidstoestand, inclusief de ziektegeschiedenis tot nu toe, actueel medicijngebruik, informatie over uw karakter en erfelijke belasting.

Aan de hand van deze informatie kies ik een geschikt homeopathisch geneesmiddel dat niet alleen gekozen is op de klacht of ziekte, maar dat ook passend is bij u als persoon. Denk hierbij aan een sleutel wat moet passen bij het juiste slot. Op deze manier kan uw zelfgenezend vermogen op de juiste wijze bij u worden gestimuleerd met de bedoeling om uw gezondheid te vergroten of om de klachten op te lossen.

Wat houdt in een homeopathische behandeling in?

Stap 1: Consult waarin u vertelt van welke gezondheidsklachten u af wilt.
Stap 2: Inname homeopathisch geneesmiddel.
Stap 3: Telefonisch contact tussendoor wanneer nodig.

Stap 4: Vervolgconsult na ca. 4 weken; bespreken voortgang verbetering gezondheid.

Vervolg consult

Een vervolgconsult duurt in de regel ongeveer 45 minuten. We bespreken dan de voortgang en wat er is veranderd. Afhankelijk van deze nieuwe informatie bekijk ik of de behandeling kan stoppen of dat en wanneer een herhaling van het homeopathisch geneesmiddel nodig is.

Tarieven

De volgende tarieven gelden per 01-01-2023 en ik ben geregistreerd bij beroepsvereniging NVKH onder lidnummer 07-1821;

 

Eerste consult € 110,-

Vervolg consult € 90,-
Kort consult € 50,-

Vrijstelling omzetbelasting: o.b.v. gezondheidskundige verzorging van de mens.

Indien een afspraak niet 24 uur van te voren wordt geannuleerd, ben ik helaas genoodzaakt het consult toch in rekening te brengen.

 

Vergoedingen verzekeraars

De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraars, omdat ik erkend ben door de beroepsvereniging.  Dus mijn facturen kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent. 

 

Homeopathische consulten vallen onder de aanvullende verzekering en worden daarom niet verrekend met het eigen risico.

Beroepsvereniging

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl). De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.

Via mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij Quasir expertisecentrum voor klachten in de zorg- en welzijnssector. Als wij er samen niet uit kunnen komen, kunt u uw klacht melden bij de Klachtenformulier NVKH - NVKH. Er wordt dan via Quasir een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeschakeld om te bemiddelen. Eventueel kan de klacht gedeponeerd worden bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Mijn KvK nummer is 66579333.

Ik ben aangesloten bij RCBZ;

Een vrije zorgkeuze - RBCZ

 

Een vraag om hulp brengt u altijd een stap verder!

bottom of page